คู่มือการติดตั้งฝ้า

ด้วยไม้ฝ้าและไม้ผนังสังเคราะห์ NewTechWood

ติดตั้ง ฝ้า หน้ากว้าง 4 นิ้ว

เสริมขา

ติดตั้ง ฝ้า หน้ากว้าง 6 นิ้ว

เสริมขา

ติดตั้ง ฝ้า ชนิดลอน

เสริมขา

ติดตั้ง ฝ้า หน้ากว้าง 4 นิ้ว

ฉากประดับ

ติดตั้ง ฝ้า หน้ากว้าง 6 นิ้ว

ฉากประดับ

ติดตั้ง ฝ้า ชนิดลอน

ฉากประดับ