ไม้พื้น Engineered Wood ผลิตจากไม้จริงที่ได้ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีจึงทำให้ได้ผิวสัมผัสเทียบเท่าไม้จริง (Solid Wood) แต่ราคาย่อมเยากว่า

และด้วยโครงสร้างการวางแผ่นไม้เนื้อแข็งที่สลับกันไปมาในแต่ละชั้นเพื่อลดการขยายตัว ทำให้ได้หน้าไม้ที่มีขนาดกว้างมากถึง 5” (125 mm.)

จึงเกิดรอยต่อของไม้น้อยกว่า ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูหรูหรา

และด้วยเทคนิคการใช้ไม้เนื้อแข็งปิดผิวด้านหลังพร้อมพ่น Oil Paint จึงทำให้ป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้น Core Board

และยังป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย จึงเหมาะสมต่อการใช้งานภายใน พร้อมทั้งสามารถใช้ในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

หรือมีสภาพอากาศที่แห้งหรือชื้นได้เป็นอย่างดี เช่น บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม ฯลฯ

ชั้นสุดท้ายเราเลือกใช้ไม้ “BEECH” ไม้เนื้อแข็ง มาปิดผิวและเคลือบชั้น Oil paint พ่นทับชั้นไม้เนื้อแข็ง ทำหน้าที่ป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นไปทำลายชั้น Core board ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าไม้เบญจพรรณชนิดอื่นๆ

beech-back-1-01

เคลือบผิวหน้าไม้ถึง 9 ชั้น โดยมีให้เลือกทั้งแบบ UV Lacquer และ UV Oil และใส่ Aluminum Oxide ทำให้ผิวหน้าแข็งแรง ไม่แตก ไม่หลุดร่อน

ชั้นไม้จริงที่คัดสรรเลือกเฉพาะไม้คุณภาพที่ดีที่สุด

ชั้นรองไม้จริง ทำจากเนื้อไม้เนื้อแข็งพิเศษ ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่าง Core Board (ชั้น Multi-layers) และชั้นไม้จริง (Top Layer)

ชั้น Core Board ทำจากไม้เนื้อแข็ง วางสลับขวางเสี้ยน เพื่อลดการยืดหดตัวของไม้ โดยชั้นนี้วางเป็นแนวนอน

ชั้น Core Board ทำจากไม้เนื้อแข็งวางสลับขวางเสี้ยน เพื่อลดการยืดหดตัวของไม้ โดยชั้นนี้วางเป็นแนวตั้ง

ชั้นไม้เนื้อแข็ง โดยเราเลือกใช้ไม้ Beech ปิดผิว ทำหน้าที่ป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นไปทำลายชั้น Core Board

ชั้น Oil Paint พ่นกับชั้นไม้เนื้อแข็ง (ชั้นที่ 6) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าที่ Core Board

เฉดสี และชนิดของหน้าไม้  A LA CARTE Engineered Flooring

 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details