สำนักงานใหญ่

บริษัท เค.เอส.วู้ด จำกัด

 • 398 ถนนพระรามที่ 2
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพมหานคร 10150

 • HOTLINE: 09-5878-6710

  Tel: +66 2 408 3816
  Fax: +66 2 408 3817

 • Every day  09.00 AM – 06.00 PM

บ้านสุขภัณฑ์

 • 102/199 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง

  ภูเก็ต 83000

 • Tel: +66 7 626 1470

 • Everyday 08.00–17.00