คู่มือการติดตั้งผนัง
ด้วยไม้ฝ้าและไม้ผนังสังเคราะห์ NewTechWood

ติดตั้งผนัง  หน้ากว้าง 4 นิ้ว

ติดตั้งผนัง หน้ากว้าง 6 นิ้ว

ติดตั้งผนัง ชนิดลอน