ประกาศข่าวสารจากทางบริษัท

เรื่อง ปรับราคาสินค้าในกลุ่มไม้สังเคราะห์และไม้เอ็นจิเนียร์

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ ไม้แปรรูป ในกลุ่มไม้เอ็นจิเนียร์ปรับตัวสูงขึ้น และปัจจัยด้านอัตราค่าขนส่งในต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ
โดยทาง บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงในการจัดการบริหารต้นทุนต่าง ๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่าQงต่อเนื่องตลอดมา ทาง บริษัท เค.เอส.วู้ด จำกัด จึงขอแจ้งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านถึงมาตรการ การปรับขึ้นราคาสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ และไม้เอ็นจิเนียร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
และบริษัทฯ จะใช้ความรอบคอบในการพิจารณา ปรับขึ้นราคาสินค้า ให้ส่งผลกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์และส่งมอบคุณค่าสินค้าและบริการคุณภาพให้กับลูกค้าสืบเนื่องต่อไป

โดยการปรับราคาสินค้าจะมีผล ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สนใจสินค้าคุณภาพ KSWOOD ติดต่อช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ได้ทาง
📲 Hotline: 09-5878-6710
💻www.kswood.com
✅ Official Line ID: @kswood หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40evv0054
📌 shopee : https://shopee.co.th/kswoodthailand
📌 nocnoc : https://bit.ly/3zp24Ke