ไม้ระแนงสังเคราะห์ แบบกลวง

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

END CAP

ใช้ปิดเก็บหัวท้ายไม้ระแนงสังเคราะห์ขนาดต่าง ๆ

 

คลิปประกบ

ใช้สำหรับติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

 

เหล็กฉากเข้ามุม

ใช้เชื่อมต่อระหว่างไม้ระแนงและส่วนตกแต่ง

ตัวอย่างการติดเหล็กฉาก

มีรูรูปไข่ที่ออกแบบมาสำหรับการขยายและหดตัว รูอื่น ๆ ใช้สำหรับยึดเหล็กฉากเข้ากับคารยึด