ไม้ฝ้าและผนังสังเคราะห์ SIDING

Download File SketchUp และ AutoCAD สำหรับถอดแบบและเสนองาน

หน้ากว้าง 4 นิ้ว

หน้ากว้าง 4 นิ้ว

หน้ากว้าง 6 นิ้ว

หน้ากว้าง 6 นิ้ว

Download File SketchUp และ AutoCAD สำหรับถอดแบบและเสนองาน

ไม้ผนังลอนคู่

ไม้ผนังลอนคู่

ไม้ผนังลอนเดี่ยว

ไม้ผนังลอนเดี่ยว

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งไม้ผนังสังเคราะห์

ตัวปิดขอบ สำหรับไม้ผนังลอน

ตัวปิดขอบ สำหรับไม้ผนังลอน

ตัวเข้ามุมด้านใน ใช้สำหรับเข้ามุมภายใน

ตัวเชื่อมขอบ ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างไม้ 2 แผ่น ให้ไร้รอยต่อ

ตัวเข้ามุม ใช้สำหรับเข้ามุมภายนอก

ตัวปิดขอบ ใช้สำหรับจบงานปลายไม้ ที่ไม่ใช่การเข้ามุม

คลิป ACL02 ใช้ยึดแผ่นไม้ผนังให้อยู่ในตำแหน่ง โดยใช้ร่องของคลิปเพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ทั้งยังทนต่อทุกสภาพอากาศ

Starter Clip สำหรับเริ่มงานการติดตั้ง

Rubber Pad ลูงยางสำหรับรองไม้แผ่นสุดท้าย