ไม้ฝ้าสังเคราะห์แบบกลวง

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งไม้ผนังสังเคราะห์

ตัวเชื่อมขอบ ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างไม้ 2 แผ่น ให้ไร้รอยต่อ

ตัวเข้ามุม ใช้สำหรับเข้ามุมภายนอก

ตัวปิดขอบ ใช้สำหรับจบงานปลายไม้ ที่ไม่ใช่การเข้ามุม

คลิป ACL02 ใช้ยึดแผ่นไม้ผนังให้อยู่ในตำแหน่ง โดยใช้ร่องของคลิปเพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ทั้งยังทนต่อทุกสภาพอากาศ

Starter Clip สำหรับเริ่มงานการติดตั้ง

Rubber Pad ลูงยางสำหรับรองไม้แผ่นสุดท้าย