INDOOR | Engineered Flooring
ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ สำหรับติดตั้งภายใน

ไม้พื้น Engineered Wood ผลิตจากไม้จริงที่ได้ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี

จึงทำให้ได้ผิวสัมผัสเทียบเท่าไม้จริง (Solid Wood) แต่ราคาย่อมเยากว่า

และด้วยโครงสร้างการวางแผ่นไม้เนื้อแข็งที่สลับกันไปมาในแต่ละชั้นเพื่อลดการขยายตัว

ทำให้ได้หน้าไม้ที่มีขนาดกว้างมากถึง 5-8 นิ้ว จึงเกิดรอยต่อของไม้น้อยกว่า

ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูหรูหรา

และด้วยเทคนิคการใช้ไม้เนื้อแข็งปิดผิวด้านหลังพร้อมพ่น Oil Paint

จึงทำให้ป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้น Core Board

และยังป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย จึงเหมาะสมต่อการใช้งานภายใน

พร้อมทั้งสามารถใช้ในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

หรือมีสภาพอากาศที่แห้งหรือชื้นได้เป็นอย่างดี เช่น บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม ฯลฯ