บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล @Ratchadaphisek 32 2019-06-18T12:29:52+00:00

Project Description

สถานที่      : บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล @Ratchadaphisek 32
ลักษณะงาน : งานพื้นภายใน
วัสดุที่ใช้     : ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ THE BIG PLANK, Code: EB03, Color: White Oak (B-Light Brown)