NewTechWood x Community Mall
โปรเจกต์ตกแต่งส่วนของร้านอาหาร พื้นที่สาธารณะ ปั๊ม ปตท. พุทธมณฑล สาย 3
และห้องน้ำ PT Max Park Salaya

คอมมูนิติมอลล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณปั๊มน้ำมันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ทั้งในด้านความสะดวกสบายและการใช้เวลาพักผ่อน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคอมมูนิติมอลล์ในปั๊มน้ำมันให้สอดคล้องกับการใช้งานและธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและยั่งยืนสำหรับผู้ใช้บริการ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในหลาย ๆ ด้านของชีวิตประจำวัน รวมถึงการออกแบบและบริหารจัดการคอมมูนิตี้มอลล์ต่าง ๆ ความต้องการพื้นที่สีเขียวและการรักษ์โลกได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การปรับตัวเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น คอมมูนิตี้มอลล์หลายแห่งจึงได้มีการปรับปรุงและออกแบบใหม่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การปรับตัวให้เข้ากับการใช้งาน

การออกแบบพื้นที่เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย และ เพิ่มบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

คอมมูนิติมอลล์ในปั๊มน้ำมันควรออกแบบให้มีพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมหลากหลาย เช่น พื้นที่สำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และพื้นที่สำหรับเด็กเล่น การออกแบบพื้นที่เช่นนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เวลาพักผ่อนระหว่างการเดินทางได้อย่างมีคุณภาพ

การเพิ่มบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ เช่น การจัดหาพื้นที่สำหรับการชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า บริการซักผ้าแบบหยอดเหรียญ และบริการส่งพัสดุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้

การปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

 

การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การออกแบบคอมมูนิตี้มอลล์ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่ยั่งยืนและลดการใช้พลังงาน ตัวอย่างเช่น การใช้วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล และการออกแบบอาคารที่มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ระบบเก็บกักและใช้ประโยชน์จากน้ำฝนเพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ

พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

พื้นที่สีเขียวเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบคอมมูนิตี้มอลล์ที่ยั่งยืน มอลล์หลายแห่งได้จัดให้มีสวนหย่อม สวนสาธารณะ หรือแม้กระทั่งฟาร์มชุมชนบนดาดฟ้า ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดอุณหภูมิและปรับปรุงคุณภาพอากาศ แต่ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาเยือนและชุมชนโดยรอบ การสร้างพื้นที่สีเขียวยังช่วยส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษ์โลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ NewTechWood ไม้สังเคราะห์รักษ์โลก ที่เห็นคุณค่าความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ NewTechWood ไม้สังเคราะห์รักษ์โลก ที่เห็นคุณค่าความยั่งยืน

 

การปรับตัวของคอมมูนิตี้มอลล์ให้รักษ์โลกมากขึ้น เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คอมมูนิตี้มอลล์สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต