การติดตั้งไม้ระแนง ระบบเหล็กฉาก แบบสอดเหล็ก

การติดตั้งไม้ระแนง ระบบเหล็กฉาก แบบไม่สอดเหล็ก